KJØPS- OG BRUKSVILKÅR VED PH PROSJEKTER

 

Sist oppdatert og gjeldende fra 29.03.2022

  1. Introduksjon

Følgende – sammen med personvernerklæringen – angir vilkårene mellom deg som kunde/besøkende/abonnent på nyhetsbrev (heretter kalt «kunde») og PH PROSJEKTER, og regulerer bruken av vårt nettsted og våre programmer, tjenester, kurs og nedlastbare ressurser (heretter kalt produkter) både gratis og betalt.

 

Du som kunde godtar at det under denne avtalen følger en forpliktelse til å lese disse vilkårene og personvernerklæringen for deltakelse i eller kjøp av PH PROSJEKTER`s programmer og kurs (heretter kalt «produkter») , både gratis og betalte.

Du forstår også at du er utelukket fra å bruke mangel på lesing av disse betingelsene som forsvar mot alle rettsmidler som finnes heri. 

Dersom du lurer på noe angående disse vilkårene eller personvernerklæring, ta kontakt på epost [email protected] og merk den «personvern» eller «vilkår» etter hva spørsmålet/spørsmålene dine dreier seg om.

Ved å bruke vårt nettsted og/eller kjøper/laster ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene.

Dersom du ikke er enig i vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet eller kjøpe/laste ned våre produkter.

  1. Lisens og bruk

Når du kjøper eller laster ned våre produkter, har du kun lov til å gjøre dette med formål å bruke innholdet til din personlige bruk og referanse.

Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet formål.

For å unngå tvil:

Du skal ikke kopiere, selge, dele videre, videresende, leie ut, dele eller på noen måte distribuere noen av våre produkter, tjenester, programmer eller nedlastbare ressurser – enten betalt eller ubetalt.

Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme.

Du må være 18 år eller over for å kjøpe våre produkter og tjenester.

  1. Intellektuell eiendom

Produktene og innholdet – endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom.

Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller forsøke å kreve opphavsrett til våre produkter og vårt innhold.

  1. Refusjoner og kjøpsbetingelser

Alle våre produkter er av elektronisk karakter og digital leveranse, og dermed unntatt angre- og refusjonsretten for forbrukere.

Årsaken til dette er at du får digital tilgang til hele kursmaterialet på en gang, det er nedlastbart og i videoform, og kunnskapen/ ressursene som er mottatt fra deg som kjøper kan dermed ikke reelt returneres til PH PROSJEKTER.

PH PROSJEKTER står fritt til å gi rabatterte kampanjepriser, og da vil den rabatterte prisen fremgå på nettsider, eposter, landingssider etc og gjelde over ordinær pris i en spesifisert tidsperiode.

Det samme gjelder ved prisøkning. PH PROSJEKTER plikter å gi 30 dagers forvarsel før prisen går opp.

All betaling skjer via vår betalingsløsning Stripe.

  1. Force mejure

Ved alvorlige, uforutsette hendelser som på ingen måte kunne forventes eller forhindres av kunden eller PH PROSJEKTER, og som forhindrer en eller begge parter i å fullføre avtalen som er inngått, gjelder utsettelse av inngått avtale. Betalingsplikten bortfaller ikke. Dette kan for eksempel dreie seg om alvorlig sykdom, krigserklæring, jordskjelv eller andre naturkatastrofer eller globale kriser som forhindrer at arbeidet kan bli gjennomført overhodet. Den part som blir forhindret av gjennomføring av avtalen skal da gi den andre part tilstrekkelig informasjon uten unødvendige forsinkelser, slik at vedkommende part kan få oversikt over tap og konsekvenser for egen del. Dersom force mejure situasjonen er langvarig, fristilles PH PROSJEKTER fra sin leverings- og/eller erstatningsplikt.

  1. Garanti og ansvar

Vi gjør til enhver tid vårt beste for å sikre at våre produkter er nøyaktige og passer for bruk av våre kunder.

Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til kursene for den enkelte kunde, og gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av disse enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet til et spesielt formål.

Den enkelte kunde er selv ansvarlig for sine handlinger og/eller mangel på sådanne som resultat av sin deltakelse i eller kjøp av PH PROSJEKTER`s produkter, derfor skal ikke PH PROSJEKTER v/Pia Holst stå ansvarlig for opplevde ulike konflikter enten i kundens familie- eller privatliv, ei heller den enkelte kundens mentale og/eller emosjonelle helse.

PH PROSJEKTER garanterer på ingen måte suksess «over natten» eller over kort tid, og ved å benytte deg av våre produkter/tjenester enten gratis eller betalt, så er du innforstått med dette.

Du som kunde samtykker i å kompensere PH PROSJEKTER for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av eventuelle brudd på disse vilkårene fra din side.

  1. Taushetsplikt og nettmøte-opptak

PH PROSJEKTER er bundet til taushetsplikt, og krever skriftlig taushetserklæring fra hver enkelt kursdeltaker i hver kursgruppe.

Eventuelle opptak av gruppemøter på Zoom i forbindelse med kurs gjøres med deltakernes samtykke, og opptak gjøres i kun tilgjengelig for den enkelte gruppe. Disse opptakene slettes etter avsluttet kurs og før en ny gruppe går i gang.

  1. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg som kunde og PH PROSJEKTER for levering av nedlastbare digitale produkter og gruppemøter i Zoom, og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte.

Svikt fra PH PROSJEKTER med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene skal på ingen måte anses som et avkall på noen av disse betingelsene.

Dersom en enkelt bestemmelse i vilkårene eller personvernerklæringen ikke lar seg gjennomføre, vil ikke dette gå utover noen av de andre bestemmelsene og vilkårene.

Disse vilkårene og betingelsene, din aksept av disse og vårt forhold til deg, samt et hvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med Norsk lov og forbrukerrettigheter.

 

Ved spørsmål om disse vilkårene, ta kontakt på epost [email protected] og merk eposten med «vilkår» i emnefeltet.